Ügyvédi tevékenységem során az alábbi szakterületeken vállalok jogi képviseletet, nyújtok tanácsadást, szerkesztek okiratokat:

 

Ingatlanjog teljes körű jogi tanácsadással és ügyintézéssel

 • Adásvételi szerződés, adásvételi előszerződés
 • Ajándékozási szerződés
 • Haszonélvezeti jog alapítása, töröltetése
 • Jelzálogjog alapítása
 • Bérleti szerződés
 • Termőföldügyletek
 • Telekalakítással kapcsolatos megállapodások (telekmegosztás, telekegyesítés, telek-határrendezés, épületkiemelés)
 • Ingatlannal összefüggő jogviták peres és peren kívüli intézése (közös tulajdon megszüntetése, tulajdonjogi perek)

 

Házassági vagyonjog

 • Házassági vagyonjogi szerződés
 • Élettársak vagyonjogi szerződése
 • Házastársi vagyonközösség megszüntetése
 • Élettársi vagyonközösség megszüntetése

 

Öröklési ügyek

 • Végrendelet
 • Öröklési szerződés, tartási szerződés szerkesztése
 • Képviselet hagyatéki eljárásban

 

Követelések érvényesítése, behajtása

 • Fizetési felszólítás
 • Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, ellentmondás benyújtása fizetési meghagyásos eljárásban
 • Peres eljárásban, végrehajtási eljárásban történő képviselet

 

Cégjog

 • Gazdasági társaságok alapítása
 • Változásbejegyzési eljárások
 • Társasági jogi kérdések

 

Kártérítési jog, sérelemdíj

 

Büntetőeljárásban védelem és sértetti képviselet