Online ügyintézés

Az online ügyintézés egyre elterjedtebb mindenütt és számos előnyt kínál az Ügyfelek számára. Az online ügyintézés lehetőségének biztosításával célom az adatvédelmi szabályok teljeskörű betartása mellett, hogy Megbízóim kényelmesen és rugalmasan intézhessék jogi ügyeiket az interneten keresztül, akár otthonról vagy külföldről is. Idős vagy beteg, esetleg mozgásukban korlátozott, állandó időhiánnyal küzdő vagy távol élő Ügyfelek számára komoly segítséget és rugalmasságot jelenthet, hogy nem feltétlenül kell személyesen megjelenniük az irodában tanácsadás, egyeztetés céljából. Az online ügyintézés lehetővé teszi Megbízóim számára, hogy bármikor, bárhonnan hozzáférjenek az ügyvédi iroda szolgáltatásaihoz.  Az online ügyintézés jelentősen csökkenti az utazással járó idő-és költségráfordítást. Vannak természetesen olyan ügyek, amelyek esetén célszerűbb a személyes kapcsolatfelvétel és vannak olyan Ügyfelek, akik  a személyes találkozót preferálják. Ilyen esetekben továbbra is állok Megbízóim rendelkezésére személyes tanácsadás keretén belül.

Milyen ügyvédi szolgáltatások érhetők el online?

  1. Online ügyvédi tanácsadás
  2. Okiratok szerkesztése
  3. Szerződések véleményezése
  4. Távazonosítás, távellenjegyzés

1. Online ügyvédi tanácsadás

Az elmúlt években egyre gyakrabban jelentkező igény az Ügyfelek részéről, hogy saját otthonuk kényelméből kaphassanak jogi iránymutatást a felmerülő élethelyzeteik megoldásához. Az online konzultáció segítségével betegség, mozgáskorlátozottság, külföldi tartózkodás esetén sem kell lemondani a gyors, szakszerű jogi segítségről. Az egyeztetés ez esetben szóban történik, jellemzően videóhívás útján (Skype, Google meet igénybevételével).

2. Okiratok szerkesztése

Vannak olyan szerződések, jognyilatkozatok, amelyek érvényességéhez, az abban foglaltak közhiteles nyilvántartásokban történő átvezetéséhez nincs szükség ügyvédi ellenjegyzésre (pl. bérleti szerződés, kölcsönszerződés, használati megosztásról szóló megállapodás, tartozáselismerő nyilatkozat). Az okiratszerkesztést minden esetben egyeztetés előzi meg, hogy az ügyet, az Ügyfél igényeit teljeskörűen megismerhessem, ezáltal az okirat az adott ügy sajátosságaihoz igazodik, személyre szabott.

3. Szerződések véleményezése

Megbízóim számos alkalommal kérnek jogi állásfoglalást egy szerződésről annak aláírása előtt. Teljesen érthető, hogy jelentős kötelezettségvállalások előtt szeretnének körültekintően eljárni és feltárni a szerződésből eredő esetleges kockázatokat is, esetleg beépíteni az okiratba az érdekeiket szolgáló biztosítékokat. A szerződések véleményezése írásban történik, az állásfoglalást Ügyfeleim e-mailben kapják meg. A jogi állásfoglalásban rögzítem az ügylettel kapcsolatos észrevételeket, módosító javaslatokat és kifejezetten felhívom a figyelmet az egyes vállalások lehetséges jogkövetkezményeire, az esetleges kockázatokra. Az első lépés itt is a Megbízóval való kapcsolatfelvétel és egyeztetés, az ügylet és ügyféligények megismerése. Nagy hangsúlyt fektetek a visszacsatolásra, ezért az Ügyfeleknek arra is lehetőséget biztosítok, hogy az állásfoglalás megküldése után felmerülő kérdéseket akár telefonon, akár e-mail útján tisztázzuk.

4. Távazonosítás, távellenjegyzés

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara – meghatározza ennek a módját, és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközt előzetesen auditálja. A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése a személyes megjelenés nélküli azonosítás módját meghatározta és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközöket auditálta, ezzel pedig lehetőséget teremtett akár a Pmt. hatálya alá tartozó, akár a Pmt. hatálya alá nem tartozó ügyekben a távazonosításra.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratoknál (pl. ingatlan adásvételi szerződés, ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés, öröklési szerződés, házassági vagyonjogi szerződés, társaságok alapítása, céges változásbejegyzések) feltétlenül szükséges, hogy az Ügyfél az okiratot az ellenjegyző ügyvéd előtt írja alá vagy az okiraton szereplő aláírást az ügyvéd előtt sajátjaként ismerje el. A távazonosítás lehetővé teszi, hogy az eljáró ügyvéd

  • online azonosítsa az Ügyfelet,
  • online győződjön meg a szerződéses akaratáról,
  • továbbá arról, hogy az okiraton szereplő aláírás valóban az Ügyféltől származik
  • és ezt követően – betartva a Magyar Ügyvédi Kamara által kidolgozott eljárási szabályokat – úgy jegyezze ellen az okiratot, hogy az Ügyféllel egyszer sem találkozott személyesen.

Ilyen esetekben elegendő elektronikus úton, e-mailben egyeztetni az adott ügylethez a személyes és egyéb adatokat, bekérni a személyes okmányokat, ami alapján elő tudom készíteni az okiratokat. Az okiratok tervezetét e-mailben küldöm el az ügylettel érintett valamennyi félnek és a véglegesítésre a szerződő felek jóváhagyását követően kerül sor. A minden érintett által jóváhagyott okiratokat e-mailben megküldöm a távazonosítással érintett félnek, aki azokat kinyomtatja, aláírja és eredetben megküldi az iroda címére. Az aláírt okiratok postai megérkezését követően tudunk időpontot egyeztetni, majd Skype alkalmazás segítségével elvégezzük a távazonosítást és távellenjegyzést. A távazonosítás során sor kerül az érintett ügyfél személyazonosságának ellenőrzésére, aláírásának sajátjaként történő elismerésére és meg kell győződnöm arról is, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek a távazonosítással érintett személy szerződéses akaratának. Ezt követően nincs jogi akadálya annak, hogy az okiratot ügyvédi ellenjegyzéssel lássam el.

A távazonosítás és távellenjegyzés a kialakított eljárásrend miatt gördülékeny, az okirat terjedelmétől és az Ügyfelek számától függően tapasztalataim szerint átlagosan 30-60 percet vesz igénybe. A távazonosítás eddig több tucat Ügyfelem esetén jelentett költség- és időhatékony megoldást, megspórolva ezzel többek között az Ausztráliából, USA-ból, az Egyesült Királyságból vagy Kanadából történő hazautazást.